Upozornění

Veškeré informace uvedené na těchto stránkách, a to včetně veškerých technických údajů, informací o výkonu motorů, ilustrací a kreseb, jsou pouze přibližným připodobněním, nemají smluvně závazný charakter a vztahují se ke standardním modelům motorových jachet stavěných loděnicí. Z toho vyplývá, že pro prodejce jsou jedinými závaznými údaji údaje uvedené v prodejní smlouvě a v příslušném návodu. Tyto stránky pracují s informacemi platnými v době výroby stránek. Navzdory realizovanému úsilí o zajištění přesných informací nelze vyloučit, že informace uvedené na těchto stránkách neobsahují veškeré podrobnosti, obchodně-technické změny realizované po výrobě stránek, popřípadě, že mohou být použity k přesné prognóze nebo popisu všech možných situací. Ilustrace, fotografie, schémata, výkresy a příklady použité na těchto stránkách jsou reprodukovány pouze a výlučně za účelem uvedení informací v těchto materiálech obsažených. Z důvodu jedinečného charakteru každé jachty se loděnice zříká veškeré odpovědnosti za provoz a užívání jachet na základě informací uvedených na těchto stránkách.